GLITCH (výstava presunutá z roku 2018)
vernisáž sa koná 15.1.2019 o 18:00 hod., srdečne Vás pozývam
autorka: Mária Kováčik, rod. Ustaníková
kurátorka: Miroslava Urbanová

Výstavný projekt Márie Kováčik s názvom Glitch predstavuje viacero mikropríbehov na ploche dvojkrídlovej konštrukcie. Na prvý pohľad rozpoznateľným námetom je človek v krajine, no scény majú ďaleko od výletníckej idyly. 240 monochrómnych podsvietených obrazov na zmršťujúcej fólii sa viac než klasickým maliarskym žánrom podobá mediálnym obrazom každodenných katastrof. Paravánová konštrukcia, spoločne s naratívnym maliarskym prevedením, má svoje vizuálne paralely vo východoázijskom umení. Jednotlivé políčka však svojím obsahom odkazujú aj na tradičnú líniu európskej maľby, kde sa ľudské a prírodné stretáva vo vzájomných premenlivých vzťahoch. Tie v súčasnosti podliehajú novej redefinícii v súvislosti s deštruktívnym vplyvom ľudskej aktivity na svoje okolie.
Máriine práce sa venujú skôr odvráteným stránkam ľudského bytia – v jej záverečnej práci na VŠVU v Bratislave bola jej témou agresia - no v rámci uchopenia tzv. bigger picture nezabúda na krehkosti a radosti človeka-milión. Ten/tá sa objavuje v scénach, ktorých časť obrazovej informácie sa reprodukovaním a technikou spracovania stráca. Niektoré detaily sa zviditeľňujú, ďalšie prelínajú, znejasňujú. V technickej terminológii znamená glitch poruchu, dočasnú chybu. Niektorých divákov tieto vizuálne vzruchy hnevajú, iní ich vnímajú periférne, odolní voči nedokonalostiam každodennosti. Aká je naša citlivosť na zmeny? Čo nami dokáže ešte pohnúť?

Obraz pred zmrŠtením 
Pôvodná veľkosť jednej fólie bola A4. 
ČasŤ I.​​​​​​​
Back to Top